Màn Hình HMI B&R | HMI B&R Panel Chính Hãng | Sửa Chữa & Phân Phối

Agow cung cấp mới và sửa chữa các loại màn hình HMI B&R. Các loại Panel B&R. Cung cấp các màn hình LCD hoặc tấm cảm ứng cho các màn hình HMI hãng B&R. Các sản phẩm như: Automation Panel 5000, Automation Panel 1000, Automation Panel 800, Automation Panel 900, Automation Panel 9x3, Automation Panel 9xD. Các loại Panel như: Panel PC 2100, Panel PC 300, Panel PC 700, Panel PC 725, Panel PC 800, Panel PC 900.