Máy Tính Công Nghiệp B&R | B&R Computer System | B&R IPC

Máy Tính Công Nghiệp B&R, B&R Computer System, B&R IPC. Chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa và các dich vụ đi kèm hệ thống máy tính công nghiệp B&R. Các máy tính mới Automation PC, Automation Panels, Panel PC,...