PLC B-R

Cung cấp các loại PLC chính hãng B&R với giá tốt nhất. Các hệ thống PLC B&R 2003, PLC B&R 2005, PLC B&R 2010. Hiện tại Agow đang là đại lý các sản phẩm hãng B&R Automation tại Việt Nam. Chúng tôi mang đến giải pháp tự động hóa sản xuất cho khách hàng với các bộ điều khiển lập trình PLC B&R.