Thiết Bị B&R

Giới thiệu về các sản phẩm của B&R được phân phối bởi công ty Agow. Các sản phẩm chủ yếu được Agow phân phối bao gồm: PLC B&R, Biến tần Acopos B&R, Biến tần Acopos multi B&R, Màn Hình HMI B&R, Máy tính công nghiệp B&R.